Güneş enerjisiyle beslenen konutlar

Depolama özellikli öz tüketim

Depolamalı öz tüketim özellikli ve ağ bağlantılı fotovolkaik güneş panelleri temel olarak güneş manyetik alanları, güneş enerjisi pil modülleri ve melez ağ ve batarya evireçleri vasıtasıyla enerji güneş panellerindeki daimi akımı ihtiyaca göre anlık olarak tüketilecek ya da geceleyin güneş ışınlarının etkisini yitirdiği sırada daha sonradan kullanılması amacıyla bataryalarda depolanacak olan alternatif akıma dönüştürülmesi arzulanan elektrik enerjisinin üretimine dayanmaktadır.

Fotovolkaik güneş panellerinin elektrik dağıtım hattına paralel olarak bağlanması halinde batarya yeterli düzeyde dolu olmasa dahi dağıtım ağı üzerinden enerji tüketimi mümkün hale gelecektir

Bu sistem, enerji kesintileri ve konfor kaybı olmaksızın size hem modern hem de sürdürülebilir bir enerji tedariği sağlayacaktır.
Depolama özellikli öz tüketim
© Ae3000 İspanya, 2016 · Yasal uyarı