Ağ bağlantılı endüstriyel ve ticari öz tüketim

Ağ bağlantılı endüstriyel ve ticari öz tüketim

Enerji bazlı öz tüketim şirketlere hangi tür enerjiyi tüketeceklerine dair seçimde bulunmaları için geniş olanaklar sağlamaktadır.

  • Hem şirketlerin önemli oranda tasarruf etmelerini sağlamakta, hem de, kârlarını arttırmak ve ihracat kapasitelerini yükseltmek vasıtasıyla onların rekabet gücünü arttırmaktadır.
  • Yüksek tedarik garantisi ve ileride ortaya çıkacak masraflar bağlamında kesin bir öngörü arayışında olan şirketler için çözümler sunmaktadır.
  • Hem enerji üretim noktaları tüketimin yapıldığı aynı yer ve seviyede konuşlandığından dolayı anlaşmalı bulunan elektrik gücündeki artışa paralel olarak hatlara ve elektrik dönüştürgeçlerine yatırım yapma zorunluluğunu ortadan kaldırır hem de ağda meydana gelen kayıpları ve bu altyapıların bakım maliyetlerini azaltır.
  • Fotovolkaik modüllerle enerji üretimi sağlayan ekipmanlar vasıtasıyla ISO 14000, International Food Standard (Uluslararası Gıda Standardı) (IFS) o British Retail Consortium (İngiliz Perakende Konsorsiyumu) (BRC) gibi sertifikaların elde edilebilmesi amacıyla çevrenin korunması ve etkili enerji kullanımına ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlar.
  • Enerji bazlı öz tüketim şirketlere hangi tür enerjiyi tüketeceklerine dair seçimde bulunmaları için geniş olanaklar sağlamaktadır.

Autoconsumo industrial
Fotovolkaik sistemlere yapılacak yatırımlar hem enerji tüketiminde tasarruf sağlar hem de enerji tedarik garantisi sağlamak suretiyle ileride ortaya çıkacak masraflar hakkında şimdiden kesin bir öngörü elde edilmesini sağlar.
© Ae3000 İspanya, 2016 · Yasal uyarı