Güneş enerjisiyle beslenen konut konsepti

Ağ bağlantılı anlık öz tüketim

Depolamalı öz tüketim özellikli ve ağ bağlantılı fotovolkaik güneş panelleri temel olarak güneş manyetik alanları, güneş enerjisi pil modülleri ve melez ağ ve batarya evireçleri vasıtasıyla enerji güneş panellerindeki daimi akımı ihtiyaca göre anlık olarak tüketilecek ya da geceleyin güneş ışınlarının etkisini yitirdiği sırada daha sonradan kullanılması amacıyla bataryalarda depolanacak alternatif akıma dönüştürülmesi arzulananan elektrik enerjisinin üretimine dayanmaktadır.

Bu basit kurulum sayesinde üretilen enerji anlık olarak tüketilmesi amacıyla dahili elektrik ağına ya da, gerekli olduğu takdirde arta kalan fazla enerji, standartlarda ön görülen kıstaslara uygun olduğu takdirde, parasal anlamda ekonomik değer kazanarak ücretlendirilmek suretiyle dağıtım ağına aktarılmaktadır.

Bu basit sistem sayesinde hem tasarrufta bulunacak hem de eviniz için insan ve çevreye saygısı düşük düzeyde olan elektrik şirketlerinin sunduğu enerji yerine yenilenebilir bir enerji kullanma fırsatını yakalayacaksınız.
Ağ bağlantılı anlık öz tüketim
© Ae3000 İspanya, 2016 · Yasal uyarı