Yasal uyarı

KULLANMA KOŞULLARI

Bilişim ve Elektronik Ortamda ticaret yapan şirketlerin verdiği hizmetlere yönelik 11 Temmuz tarihli ve 34/2002 numaralı Yasa ışığında Ae3000, www.ae3000.com adlı internet sayfasının kendisine ait bir sayfa olduğunu beyan eder. Yine aynı Yasanın 10 numaralı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde şirketin C/ Acadèmia 23 - 25230 Mollerussa - Lleida – İspanya adresinde bulunduğunu ve şirketin iletişim elektronik posta adresinin info@ae3000.com olduğunu beyan eder.

KULLANICI VE SORUMLULUKLAR

Ae3000, internet sayfasına erişim, bu sayfada gezinme ve bu sayfanın kullanımı hakkında duruma göre yerine getirilmesi mecburi olan ilgili normların uygulanmasına halel getirmeyecek nitelikte bir dizi kullanım koşulu öngörmektedir. Ae3000 internet sayfası çeşitli sayıda bilgi, hizmet ve veri içermektedir. Kullanıcı bu internet sayfasını doğru bir şekilde kullanmaktan sorumlu olduğunu peşinen kabul etmektedir. Bu söz konusu sorumluluk aşağıdaki hususlardan meydana gelmektedir:

- Kullanıcının internet sayfası tarafından sunulan belirli içerik ve hizmetlere erişim sağlayabilmesi için doldurması gereken formlarda belirtilen bilgi ve veriler doğru ve yasal nitelikte olmalıdır. Kullanıcı aynı şekilde bu söz konusu formları doldurması neticesinde elde ettiği erişim şifrelerinin kullanım biçiminden de sorumlu olacaktır.
- Bilgi, hizmet ve verilerin Ae3000 tarafından belirtilen mevcut koşullara, yasalara, ahlaki değerler ve ilkelere ya da kamu düzenine aykırı bir biçimde kullanılması veya bu belirtilen koşulların herhangi başka bir biçimde ihlal edilmesi üçüncü şahısların haklarını zedeleyebileceği gibi bunun yanı sıra internet sayfasının işleyişine de zarar getirebilir.

LİNK POLİTİKASI VE SORUMLULUKTAN MUAFİYET

Ae3000, kendisine ait internet sayfasında yer alan linkler vasıtasıyla kullanıcının erişebileceği diğer internet sayfalarının içeriği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte olup ağ üzerinde bulunan diğer internet sayfalarının ne içeriğini analiz edeceğini ne de bu içerik üzerinde herhangi bir kontrol uygulayacağını beyan etmektedir. Yine aynı şekilde linkler vasıtasıyla erişilebilen ve kendisine ait olan sayfalar dışındaki bu diğer sayfaların ne teknik olarak mevcudiyetini ne de bunların içeriklerinin doğruluğunu, geçerliliğini ve yasallığını garanti etmektedir. Ae3000, kullanıcıların kendisine ait internet sayfasında gezinirken herhangi bir zarara uğramaması için gerekli tüm tedbirleri aldığını beyan eder. Binaenaleyh Ae3000, kullanıcının İnternet ortamında gezinmesinden ötürü uğrayabileceği zararlardan hiçbir surette sorumlu olmayacağını beyan etmektedir.

DEĞİŞİKLİKLER

Ae3000’in kendisine ait internet sayfasının ve bu sayfaya ait içeriğin usulüne ya da belirtilen koşullara aykırı olarak kullanılması karşısında hukuki ve cezai soruşturma talep etme hakkı saklıdır. Kullanıcı ve Ae3000 arasındaki ilişki yürürlükteki İspanya yasaları çerçevesinde tanımlanmış olup kullanıcı ve Ae3000 arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık İspanya, Barselona mahkeme veya adliyeleri tarafından ele alınacaktır.

Söz konusu değişiklikler kendisine ait internet sayfası vasıtasıyla hukuki anlamda geçerli herhangi bir biçimde gerçekleştirilebilecek olup bu değişikliklerin yerine getirilmesi internet sayfasında yayımlandıkları tarihten itibaren daha ileri bir tarihte başka değişiklikler tarafından geçersiz kılınacakları tarihe kadar mecburi olarak yerine getirilecektir.

ÇEREZ (COOKIE) KULLANIM HAKKI

Ae3000’in kendisine ait internet sayfasının ve bu sayfaya ait içeriğin usulüne ya da belirtilen koşullara aykırı olarak kullanılması karşısında hukuki ve cezai soruşturma talep etme hakkı saklıdır. Kullanıcı ve Ae3000 arasındaki ilişki yürürlükteki İspanya yasaları çerçevesinde tanımlanmış olup kullanıcı ve Ae3000 arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık İspanya, Barselona mahkeme veya adliyeleri tarafından ele alınacaktır.

VERİLERİN KORUNMASI

Anayasanın Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili 15/1999 numaralı Yasasında belirtilen hususlar uyarınca Ae3000, şirketin kendisine ait internet sitesinde yer alan formlar vasıtasıyla temin edeceği kişisel verilerin taraflar arasındaki karşılıklı taahhütlerin ivedilikle yerine getirilebilmesi amacıyla, Ae3000’in sorumluluğu altındaki otomatik dosyalara aktarılacağı konusunda kullanıcıları peşinen bilgilendirir.

Ae3000 yine aynı şekilde kullanıcıları C/ Acadèmia 23 - 25230 Mollerussa - Lleida – España adresine yazılı bildirimde bulunmak suretiyle kendilerine ait bu verilere erişebilecekleri, bu verilerin iptalini ya da bu veriler üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilecekleri ya da bu verilere itiraz edebilecekleri konusunda bilgilendirir. 30 gün içerisinde aksini belirtmediğiniz takdirde verileriniz değiştirilmemiş olarak kabul görecek olup bu veriler üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde bu değişiklik hakkında bizi bilgilendireceğiniz konusunda verdiğiniz taahhüdü yerine getirmeniz gerektiğini ve bu verileri taraflar arasındaki ilişkinin tescillenmesi adına kullanmak için gerekli onaya sahip olduğumuzu hatırlatırız.

FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

Ae3000’e ait internet sayfasında yer alan metinlerin içeriği, internet sayfasının tanıtım ve kurulum biçim ve vasıtaları ile ilgili fikri ve sınai haklar, ister bizzat kendisi ya da kendisine hak devredilen şahıs sıfatıyla olsun, Ae3000’e ait olup İspanya hukuk sistemi tarafından fikri mülkiyet hakkı çerçevesinde korunan eserler hem ilgili İspanya ve özerk bölge yasalarına hem de İspanya tarafından imzalanmış ilgili uluslararası anlaşmalara tabi tutulacaktır. Fikri Mülkiyet Hakkı Yasası uyarınca söz konusu internet sayfasında yer alan içeriğin kısmen veya topyekûn çoğaltılması, dağıtılması ve kullanılması Ae3000’ün açık onayı bulunmadığı sürece yasaktır.

YASAL SORUŞTURMALAR, İLGİLİ YASA VE HUKUK

Ae3000’in kendisine ait internet sayfasının ve bu sayfaya ait içeriğin usulüne ya da belirtilen koşullara aykırı olarak kullanılması karşısında hukuki ve cezai soruşturma talep etme hakkı saklıdır. Kullanıcı ve Ae3000 arasındaki ilişki yürürlükteki İspanya yasaları çerçevesinde tanımlanmış olup kullanıcı ve Ae3000 arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık İspanya, Barselona mahkeme veya adliyeleri tarafından ele alınacaktır.

© Ae3000 İspanya, 2016 · Yasal uyarı