Pompa ve güneş enerjisiyle sulama sistemi

Fotovoltaik güneş enerjisi günümüzde elektrik ağı bulunmayan veya jeneratörler vasıtasıyla işleyen sulama tesislerine elektrik tedariğinin sağlanmasında en güvenilir ve en ekonomik çözüm olarak öne çıkmaktadır.

Depolama yapan sistemler

Bu sistemler herhangi bir yalıtılmış fotovolkaik kurulum gibi çalışmakta olup fotovolkaik güneş modülleri aracılığıyla elektrik üretmektedir. Bu elektrik gerektiği takdirde ya anlık olarak tüketilebilmekte ya da sulama ve idare sistemlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için daha ileri bir tarihte tüketilebilmesi amacıyla bataryalarda biriktirilebilmektedir. Kurulumun uygun boyutlara sahip olması ve uygun şekilde kullanılması hem programlama safhasında aynı derecede esneklik sağlamakta hem de elektrik hattının sağladığı tedarik güvenliğinden çok daha güvenli bir enerji tedariğini temiz, güvenli ve tamamen yenilenebilir olarak sunmaktadır.

Tüketimin jeneratörler vasıtasıyla gerçekleştirildiği durumlarda yalıtılmış fotovolkaik kurulumlar hem ısıtma yağını kısmen ya da tamamen ikame edebilmekte hem de deponun doldurulmasına ilişkin meşakkatli uğraşlar ve bakım masrafları ve gürültülü işleyiş gibi hususların yerine başka bir alternatif sunmaktadır.
Bu sistem, değiştirgeçlere bağlı sistemlerden farklı olarak daha esnek ve güvenli fakat daha fazla yatırım yapılmasını talep eden bir işletim anlayışı sunmaktadır.

Sistema de riego y bombeo por acumulaci
Depolama özellikli sistem hem sulamanın programlanması safhasında aynı derecede esneklik sağlamakta hem de elektrik hattı ve jeneratörler tarafından sağlanan tedarikten daha güvenli bir tedarik imkânı sağlamaktadır.
© Ae3000 İspanya, 2016 · Yasal uyarı