Güneş enerjisiyle beslenen konutlar

Şebekeden bağımsız yalıtılmış sistemler

Fotovoltaik güneş enerjisi günümüzde elektrik hattı bulunmayan veya jeneratörler vasıtasıyla işleyen sulama tesislerine elektrik tedariğinin sağlanmasında en güvenilir ve en ekonomik çözüm olarak öne çıkmaktadır.

Yalıtılmış fotovolkaik kurulumlar fotovolkaik güneş modülleri vasıtasıyla elektrik üreten kurulumlardır. Bu elektrik gerektiği takdirde ya anlık olarak tüketilebilmekte ya da ihtiyaçlar doğrultusunda daha ileri bir tarihte veya güneş ışınlarının etkilerini yitirdiği gece vakitlerinde tüketilebilmesi amacıyla bataryalarda biriktirilebilmektedir. Kurulumun uygun boyutlara sahip olması ve uygun bir şekilde işletilmesi hem aynı derecede rahatlık sağlamakta hem de elektrik hattının sağladığı tedarik güvenliğinden çok daha güvenli bir enerji tedariğini temiz, güvenli ve tamamen yenilenebilir olarak sunmaktadır.

Yalıtılmış güneş enerjisi sistemleri dağıtım hattına erişmeye gerek kalmaksızın elektriği güvenli, rahatlı ve tamamen yenilenebilir bir biçimde tedarik etmektedir.

Tüketimin jeneratörler vasıtasıyla gerçekleştirildiği durumlarda yalıtılmış fotovolkaik kurulumlar hem ısıtma yağını kısmen ya da tamamen ikame edebilmekte hem de deponun doldurulmasına ilişkin meşakkatli uğraşlar ve bakım masrafları ve gürültülü işleyiş gibi hususların yerine başka bir alternatif sunmaktadır.

Yalıtılmış konut sistemleri
© Ae3000 İspanya, 2016 · Yasal uyarı