Güneş enerjisiyle çalışan pompa ve sulama sistemi

Frekans değiştirgeçli sistemler

Fotovolkaik güneş panelleri doğrudan frekans değiştirgeçlerine bağlanmakta olup bu frekans değiştirgeçleri değiştirgeçlerden geçen daimi akımın iletilmesini sağlayan sistemin beslenmesini sağlamaktadır. Evireç köprüsünün işleyişinde ve değiştirgeçlerin işlevlerinde hiçbir aksama meydana gelmemesinin yanı sıra değiştirgeç ve motor herhangi bir kısıtlama (işlemeye başlama eğrileri, motor ve pompa korumaları…) olmaksızın işleyebilmektedir.

Frekans değiştireçleri özellikle herhangi bir elektrik ağının mevcut bulunmadığı yerleşim yerlerinde doğrudan sulama yapılması ve/veya göletlerde biriktirilmesi amacıyla su çekilebilmesine yönelik olarak yalıtılmış sistemler çerçevesinde faaliyet göstermekte olup motorun tüm enerjisi fotovolkaik alanlar tarafından sağlanmaktadır.

Sistema de riego y bombeo por acumulaci
Değiştirgeçli sistemler en az yatırımla tasarruf edilebilmesini sağlamak suretiyle kurulu mevcut tesislerinizden en azami ölçüde istifade edebilmenizi sağlayacaktır.
© Ae3000 İspanya, 2016 · Yasal uyarı